Aalst

Kanunnik Colinetstraat 15/4,
9300 Aalst

Tel. 052 22 14 43

Openingsuren loket:

di 9u – 12u

do 9u – 12u

In de namiddag op afspraak

Telefonisch bereikbaar:

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Berlare

Gaver 70,
9290 Berlare

Tel. 052 22 14 43

Openingsuren loket:

ma 9u – 12u

vrij 9u – 12u

In de namiddag op afspraak

Telefonisch bereikbaar:

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Dendermonde

Serbosstraat 2/16,
9200 Dendermonde

Tel. 052 22 14 43

Openingsuren loket:

ma 9u – 12u

di 9u – 12u

woe 9u – 12u

do 9u – 12u

vrij 9u – 12u

In de namiddag op afspraak

Telefonisch bereikbaar:

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Sluitingsdagen 2024
Maandag 1 april, Woensdag 1 mei, Donderdag 9 mei, Vrijdag 10 mei, Maandag 20 mei, Donderdag 11 juli, Vrijdag 12 juli, Donderdag 15 augustus, Vrijdag 16 augustus, Vrijdag 1 november, Maandag 11 november, Woensdag 25 december, Donderdag 26 december

Nieuws

stek92 koopt Zwijveke-kerk in Boonwijk

stek92 is voortaan de eigenaar van de Onze-Lieve-Vrouw van Zwijveke-kerk in de Boonwijk in Sint-Gillis-Dendermonde. De site wordt niet alleen de nieuwe werkplek van al onze stek92-medewerkers, het wordt ook een trefpunt voor bewoners, bezoekers en verenigingen.

De Onze-Lieve-Vrouw van Zwijveke-kerk in de Boonwijk
De Onze-Lieve-Vrouw van Zwijveke-kerk in de Boonwijk

Dubbele herbestemming

Onze-Lieve-Vrouw van Zwijveke is een parochiekerk uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. Het gebouw met de betonnen klokkentoren is een landmark in de Boonwijk. De kerk raakte de afgelopen jaren in onbruik en een herbestemming drong zich op. stek92 zag meteen potentieel in het gebouw en de omliggende percelen, als nieuwe thuis voor onze woonmaatschappij én als plek voor buurtondersteunende functies. “Een betere locatie kunnen we ons niet wensen,” zegt stek92-voorzitter Jan Pauwels. “De Boonwijk is een van onze grootste woonwijken en we vinden het belangrijk om dicht bij onze huurders te staan. Door in de wijk aanwezig te zijn, weten we wat er leeft bij onze huurders en kunnen we beter inspelen op hun noden.”

Eén centraal kantoor

stek92 is sinds 1 januari 2023 de centrale woonmaatschappij voor al wie sociaal wil huren, kopen en verhuren in Dendermonde, Berlare, Buggenhout en Lebbeke. De maatschappij is het resultaat van een fusie tussen de sociale huisvestingsmaatschappijen De Volkswoningen, Volkswelzijn en Hulp in Woningnood. Binnenkort komen ook Sociaal Verhuurkantoor Woonaksent en Sociale Bouw- & Kredietmaatschappij Arrondissement Dendermonde erbij. Dankzij de fusie telt stek92 vandaag meer dan veertig gedreven medewerkers die elke dag samen werken aan betaalbaar en kwalitatief wonen. De fusie bracht een acute nood aan meer kantoorruimte met zich mee. Een nood die de herbestemming van de Onze-Lieve-Vrouw van Zwijveke-kerk makkelijk van de baan ruimt, met genoeg plaats om alle werknemers op één locatie samen te brengen.

Bruisende site

We willen niet enkel een aangename werkplek creëren voor onze medewerkers, we willen vooral de Boonwijk een extra boost geven. Voorzitter Jan Pauwels: “De stad Dendermonde bestempelde de projectsite als een hefboomplek; een plek waar de woonkwaliteit en leefomgeving beter kan mits  enkele ingrepen. Dat is exact wat we met de herontwikkeling van de kerk en de percelen errond willen bereiken. Samen met de aanwezige initiatieven creëren we een trefpunt waar bewoners, bezoekers en sociale organisaties zich welkom voelen.” In dat opzicht gaven we bij de aankoop van de site de nodige garanties aan de verenigingen die vandaag al in de buurt aanwezig zijn, zoals Chiro Bobo en Rode Kruis Dendermonde. Zij kunnen in de toekomst hun werking verderzetten en eventueel mee opgaan in de herbestemming van de site.

Respectvolle renovatie

In een volgende fase wordt de kerk ontwijd en stellen we, via een ontwerpwedstrijd, een architectenbureau aan. Het bureau zal een integraal concept uitwerken voor de buurt met daarbij de nadruk op een kwalitatief openbaar domein met voldoende ruimte voor groen en water, een betere link met het park, parkeerhavens en doorsteken voor de zachte weggebruiker. Het kerkgebouw zal op een duurzame en respectvolle manier gerenoveerd worden om als kantoorruimte dienst te doen. Harde en onomkeerbare ingrepen aan het iconische kerkgebouw zijn sowieso niet mogelijk. Wij beschouwen onszelf ‘te gast’ in de kerk en willen die gastvrijheid ook uitdragen naar de volledige wijk.