Aalst

Kanunnik Colinetstraat 15/4,
9300 Aalst

Tel. 052 22 14 43

Openingsuren loket:

di 9u – 12u

do 9u – 12u

In de namiddag op afspraak

Telefonisch bereikbaar:

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Berlare

Gaver 70,
9290 Berlare

Tel. 052 22 14 43

Openingsuren loket:

ma 9u – 12u

vrij 9u – 12u

In de namiddag op afspraak

Telefonisch bereikbaar:

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Dendermonde

Serbosstraat 2/16,
9200 Dendermonde

Tel. 052 22 14 43

Openingsuren loket:

ma 9u – 12u

di 9u – 12u

woe 9u – 12u

do 9u – 12u

vrij 9u – 12u

In de namiddag op afspraak

Telefonisch bereikbaar:

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Sluitingsdagen 2024
Maandag 1 april, Woensdag 1 mei, Donderdag 9 mei, Vrijdag 10 mei, Maandag 20 mei, Donderdag 11 juli, Vrijdag 12 juli, Donderdag 15 augustus, Vrijdag 16 augustus, Vrijdag 1 november, Maandag 11 november, Woensdag 25 december, Donderdag 26 december

Ik wil huren

Wat als mijn gezin verandert?

Verandert je gezin terwijl je op de wachtlijst staat? Laat het ons binnen de maand weten. Dan passen we je aanvraag aan en zorgen we dat je toegewezen woning in de toekomst voldoet aan je nieuwe situatie.

Ik ben zwanger

Verwacht je een kindje? Dat is goed nieuws! Laat ons zeker weten wanneer je kindje geboren is. Bezorg ons daarvoor zo snel mogelijk het attest van de geboorteakte.

Mijn partner komt bij mij wonen

Wil je graag samenwonen met jou partner in je toekomstige sociale woning? Dan is het belangrijk dat je dat laat weten aan stek92. Het zit namelijk zo dat we ook rekening houden met het inkomen van je partner voor de berekening van de huurprijs.

Bezorg ons zeker volgende documenten:

  • Het meest recente aanslagbiljet van de belastingen van je partner.
  • Een diploma of getuigschrift Nederlands van je partner.

Ben je getrouwd of wettelijk samenwonend?

Dan zal je partner ook meteen als huurder gerekend worden en is het belangrijk dat jullie samen aan de nodige voorwaarden voldoen. Voldoet je partner niet aan alle noodzakelijke voorwaarden, dan zal je partner niet in de huurwoning mogen verblijven.

Samenwonen met je feitelijke partner?

Als je je feitelijke partner bij jou wil laten wonen, dan beschouwen we hem of haar pas na 1 jaar bijwonen als huurder. Jullie moeten op dat moment samen nog steeds voldoen aan alle voorwaarden, anders moet je partner de woning verlaten.

Er komt een meerderjarige persoon bij mij wonen

Wil je een meerderjarige persoon (ouder, familielid of vriend) bij jou laten wonen? Dan is het belangrijk dat je stek92 daarvan op de hoogte stelt, aangezien dat niet altijd is toegelaten. Beschikt de persoon die bij jou wil komen wonen over een inkomen? Dan zullen we daarmee rekening houden in de huurprijsberekening.

Bezorg ons zo snel mogelijk deze documenten:

  • Het meest recente aanslagbiljet van de belastingen van deze persoon.
  • Een diploma of getuigschrift Nederlands van deze persoon.
  • Een attest van je gezinssamenstelling.

stek92 zal deze persoon niet aanzien als huurder, maar als bijwoner. Dat wil zeggen dat hij of zijn niet moet voldoen aan alle voorwaarden voor sociale huurders en tevens ook geen huurcontract moet ondertekenen. Houd er wel rekening mee dat een bijwonen geen woonrecht heeft en hij dus de woning zal moeten verlaten wanneer de laatste huurder overlijdt, het huurcontract stopzet of niet langer zijn domicilie heeft in de sociale huurwoning.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar

Waren jij en je partner gehuwd? Dan is het belangrijk dat je ex-partner laat weten aan stek92 dat hij/zij niet langer mee in dezelfde sociale woning als jou wil wonen.

Waren jullie feitelijk of wettelijk samenwonend? Dan moet je ex-partner zijn adres laten veranderen bij de dienst Bevolking van de stad waar hij woont. Hij/zij moet de woning niet persoonlijk opzeggen.

Let op!

  • Stel dat je ex-partner niet langer op de wachtlijst wil staan voor een sociale woning, dan ben blijf  jij alleen kandidaat en krijg jij het inschrijvingsnummer. De andere persoon schrappen we dan van de wachtlijst mits schrifelijk akkoord van de geschrapte persoon.
  • Stel dat je allebei kandidaat wil blijven, dan kan slechts één persoon – diegene die aangeduid stond als de toekomstige referentiehuurder – het oorspronkelijk inschrijvingsnummer behouden. De andere persoon krijgt een inschrijvingsnummer gevormd door de datum waarop hij of zij is ingeschreven maar met de laatste volgnummer van die bepaalde dag.

Mijn kinderen of andere familieleden verlaten het gezin

Gaan je kinderen het huis uit, terwijl je op de wachtlijst staat? Of is er een overlijden te betreuren van een van je gezinsleden? Dan wordt je gezin kleiner. Dan is het belangrijk dat je stek92 daarvan op de hoogte stelt. Op dat moment kunnen we je op de wachtlijst zetten voor een kleinere woning die aansluit bij de noden van je gezin.