Berlare

Gaver 70,
9290 Berlare

Tel. 052 22 14 43

Openingsuren loket:

ma 9u – 12u

vrij 9u – 12u

In de namiddag op afspraak

Telefonisch bereikbaar:

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Dendermonde

Serbosstraat 2/16,
9200 Dendermonde

Tel. 052 22 14 43

Openingsuren loket:

ma 9u – 12u

di 9u – 12u

woe 9u – 12u

do 9u – 12u

vrij 9u – 12u

In de namiddag op afspraak

Telefonisch bereikbaar:

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Sluitingsdagen 2024
Maandag 1 april, Woensdag 1 mei, Donderdag 9 mei, Vrijdag 10 mei, Maandag 20 mei, Donderdag 11 juli, Vrijdag 12 juli, Donderdag 15 augustus, Vrijdag 16 augustus, Vrijdag 1 november, Maandag 11 november, Woensdag 25 december, Donderdag 26 december

Ik wil huren

Wie krijgt voorrang?

Als er een woning vrij komt, dan wijzen wij die toe aan de gepaste kandidaat die bovenaan op de wachtlijst staat. Dat betekent dat de woning aan de voorkeuren van de kandidaat voldoet en past bij het gezin van de kandidaat. Als je je vandaag inschrijft, kom je dus op de onderste plaats terecht.

Er zijn wel verschuivingen mogelijk op de wachtlijst. Soms krijg je voorrang, omdat er vanuit de wetgeving wel enkele voorrangsregels bestaan.

Voorrangsregels

Sommige kandidaten kunnen sneller een woning krijgen, omdat ze een voorrang genieten.  
Het bestuursorgaan van stek92 of een delegatie die het bestuursorgaan aanstelde, wijst de sociale woningen toe.

Wie kan achtereenvolgens voorrang krijgen?

Sommige woningen zijn aangepast aan personen met een fysieke beperking. Zij kunnen zo comfortabeler wonen. Stek92 verhuurt deze woningen dus eerst aan personen die een aangepaste woning nodig hebben.

Je huurt al een sociale woning van stek92. Wanneer je woning te klein blijkt te zijn voor jouw gezin, krijg je voorrang om te verhuizen naar een grotere woning. Wij volgen hiervoor de minimale bezettingsnormen uit de Vlaamse Wooncode.
Als je gezin te groot is voor je woning kon je vroeger met voorrang verhuizen naar een grotere woning.  Vanaf 1 januari 2020 krijg je alleen nog voorrang als er door geboorte, adoptie of pleegzorg een kind bij komt in jouw gezin.

Je kan als huurder verplicht worden om te verhuizen naar een andere sociale woning omwille van twee redenen:

  • Je huurt een woning die aangepast is aan een persoon met een handicap of je huurt een ADL-woning. Maar, de persoon die zo’n aangepaste woning nodig heeft, woont niet langer in de woning.
  • Je huurt een sociale assistentiewoning, maar de 65-plusser woont niet langer in de woning.

Je werd als kandidaat-huurder door een onterechte beslissing van stek92 benadeeld bij de toewijzing van een woning, of je kreeg geen nieuwe beslissing van stek92 binnen de 30 dagen nadat wij de beoordeling van de toezichthouder ontvingen.

Je bent nog geen huurder van een sociale huurwoning en je moet opnieuw worden gehuisvest omdat er werkzaamheden moeten gebeuren die de ontruiming van de woning vereisen. Dat is op voorwaarde dat de woning eigendom is van stek92.

Een huurder kan te groot of te klein wonen volgens de rationele bezetting van de woning. Dat wil zeggen dat de woning niet voldoet aan de gezinssamenstelling en de fysieke toestand. De huurder krijgt voorrang als hij kan verhuizen naar een andere woning van stek92 die wel voldoet aan de normen.

Je bent kandidaat-huurder en je gezin bevindt zich nog in het buitenland. Je vroeg een gezinshereniging aan of je gaat dit nog doen en meldde dit ook bij je inschrijving.
Wanneer je vrij die groot genoeg is voor je hele gezin, maar je gezin is nog niet in België. Dan krijg je voorrang om te verhuizen naar een woning die is aangepast aan je huidige gezinssamenstelling.

Personen die wonen in een woning die ongeschikt of onbewoonbaar is verklaard door de burgemeester of minister en die zelf niet verantwoordelijk zijn voor de gebreken aan de woning. De voorrang vervalt als deze personen verhuizen of als het besluit van ongeschiktheid of onbewoonbaarheid wegvalt, tenzij deze personen in een noodwoning wonen.

Eventuele voorrang voor inwoners van de gemeente

stek92 heeft het recht om inwoners van de gemeente voorrang te geven. Dit staat bepaald in het interne toewijzingsreglement van stek92. 

Voor panden in Aalst krijgen eerst kandidaten voorrang die sinds hun geboorte of reeds 30 jaar in Aalst hebben gewoond. Ten tweede komen de kandidaten die minimaal 15 jaar in Aalst wonen of gewoond hebben. Ten derde wordt voorrang gegeven aan wie minstens 10 jaar in Aalst heeft gewoond op de leeftijd van 25 jaar. Als laatste wordt er voorrang gegeven aan de kandidaat-huurders die in de periode van 10 jaar vóór de toewijzing minstens 5 jaar in Aalst hebben gewoond.

Voor panden in Dendermonde krijgen eerst kandidaten voorrang die sinds hun geboorte in de deelgemeenten van Dendermonde wonen waarin de toe te wijzen woning gelegen is. Voor woningen in de wijk Keur wordt zowel met deelgemeente Dendermonde als Sint-Gillis rekening gehouden. Daarna komen de kandidaten die sinds hun geboorte in Dendermonde wonen, dan die in de periode van 15 jaar voor de toewijzing minstens 10  jaar in  Dendermonde wonen of gewoond hebben en dan pas de kandidaten die in de periode van zes jaar vóór de toewijzing minstens drie jaar inwoner zijn of geweest zijn van Dendermonde.

Voor panden in Waasmunster krijgen eerst kandidaten voorrang die sinds hun geboorte of 30 jaar wonen in Waasmunster, dan die minimaal 15 jaar in Waasmunster hebben gewoond of wonen en dan pas de kandidaten die in de periode van zes jaar vóór de toewijzing minstens drie jaar inwoner zijn of geweest zijn van Waasmunster.

Voor panden in Lebbeke krijgen eerst kandidaten voorrang die sinds hun geboorte wonen in Lebbeke, dan die minimaal 10 jaar in Lebbeke hebben gewoond of wonen en dan pas de kandidaten die in de periode van zes jaar vóór de toewijzing minstens drie jaar inwoner zijn of geweest zijn van Lebbeke.

Voor panden in Buggenhout krijgen kandidaten voorrang die in de periode van zes jaar vóór de toewijzing minstens drie jaar inwoner zijn of geweest zijn van Buggenhout.

Voor panden in Berlare krijgen kandidaten voorrang die in de periode van zes jaar vóór de toewijzing minstens drie jaar inwoner zijn of geweest zijn van Berlare. Daarna aan kandidaten die in het verleden 10 jaar of meer in Groot-Berlare gewoond hebben.

Soms zijn woningen onder bepaalde voorwaarden gerealiseerd of gefinancierd. Dat kan de toewijzing van een sociale woning beïnvloeden. Er kan ook een afwijkend toewijzingsreglement gelden, bijvoorbeeld voor bepaalde doelgroepen of om de leefbaarheid in een bepaalde wijk te verbeteren.

Uitzonderingen mogelijk

Soms kan stek92 afwijken van de toewijzingsregels. Dat kan wanneer:

  • een sociale woning wordt gerenoveerd en de bewoners moeten verhuizen
  • een sociale woning onderbezet is en de bewoners moeten verhuizen
  • het OCMW of het CAW een dakloze aan stek92 voordraagt
  • het OCMW of het CAW een jongere aan stek92 voordraagt die zelfstandig woont of gaat wonen onder hun begeleiding
  • een erkende organisatie een persoon met een geestelijk gezondheidsprobleem die zelfstandig woont of gaat wonen aan stek92 voordraagt
  • een erkende dienst voor begeleid zelfstandig wonen een persoon aan stek92 voordraagt die zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding van die erkende dienst
  • een kandidaat-huurder bijzondere sociale omstandigheden kan inroepen, mits er op de wachtlijst geen kandidaten ingeschreven staan die zich in dezelfde situatie bevinden