Berlare

Gaver 70,
9290 Berlare

Tel. 052 22 14 43

Openingsuren loket:

ma 9u – 12u

vrij 9u – 12u

In de namiddag op afspraak

Telefonisch bereikbaar:

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Dendermonde

Serbosstraat 2/16,
9200 Dendermonde

Tel. 052 22 14 43

Openingsuren loket:

ma 9u – 12u

di 9u – 12u

woe 9u – 12u

do 9u – 12u

vrij 9u – 12u

In de namiddag op afspraak

Telefonisch bereikbaar:

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Sluitingsdagen 2024
Maandag 1 april, Woensdag 1 mei, Donderdag 9 mei, Vrijdag 10 mei, Maandag 20 mei, Donderdag 11 juli, Vrijdag 12 juli, Donderdag 15 augustus, Vrijdag 16 augustus, Vrijdag 1 november, Maandag 11 november, Woensdag 25 december, Donderdag 26 december

Ik ben huurder

Hoe wordt mijn huurprijs berekend?

De huurprijs is voor iedere huurder verschillend. Om de huurprijs te berekenen, kijkt stek92 naar je inkomen, je gezin en de kwaliteit van de woning. 

Berekening van je huurprijs

Sinds januari 2020 wijzigden er 3 elementen in de huurprijsberekening.

  • Voor een energiezuinige woning betaal je een energietoeslag, de zogenaamde energiecorrectie
  • De marktwaarde van jouw woning bepalen we met een nieuw schattingsmodel
  • De manier om je inkomen vast te leggen wijzigt
 

 

De formule die we gebruiken om je huurprijs te berekenen gaat als volgt:

Huurprijs = Inkomen / solidariteitsbijdrage – gezinskorting – patrimoniumkorting + huurlasten + energiecorrectie

We kijken naar je inkomen

Voor de huurprijsberekening nemen we de inkomsten uit het jaar van het laatste beschikbare aanslagbiljet. Dat mag maximaal drie jaar geleden zijn. We kijken naar het inkomen van de huurders en alle meerderjarige bijwoners (uitgezonderd meerderjarige kinderen die kinderbijslag genieten).

Het gevonden inkomen indexeren we en delen we door 55.
Is je inkomen hoger dan een bepaalde grens? Dan delen we door 54, 53 of 52 in plaats van 55 (solidariteitsbijdrage).

Wat bedoelen we met ‘inkomen’?

Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen, afzonderlijk belastbaar inkomen, de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een beperking, leefloon en de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

De gezinskorting

Heb je een of meerdere personen ten laste binnen jouw gezin? Dan geniet je van een korting van 21 euro per kind of persoon ten laste. Dat noemen we de gezinskorting.

Is je kind bij je ex-partner gedomicilieerd, maar verblijft het regelmatig bij jou? Dan heb je recht op een halve gezinskorting op voorwaarde dat je een attest aflevert dat door beide ouders is ondertekend.

stek92 verdubbelt de korting als je kind erkend is als ernstig gehandicapt.

De patrimoniumkorting

Bij sommige woningen is een extra korting op de huurprijs mogelijk. Die korting hangt af van de marktwaarde van je woning. Hoe goedkoper je woning op de huurmarkt zou zijn, hoe groter de korting die wij geven. Dat heet de patrimoniumkorting.

  • Voor woningen met een marktwaarde lager dan of gelijk aan 314 euro, krijg je een patrimoniumkorting van 160 euro.
  • Voor woningen met een marktwaarde hoger dan of gelijk aan 816 euro, krijg je geen patrimoniumkorting.

De patrimoniumkorting wordt ieder jaar geïndexeerd en opnieuw berekend bij wijziging van de basishuurprijs.

Huurlasten

Bovenop je huurprijs betaal je als huurder ook een voorschot. Dat voorschot dient voor onder andere het onderhoud van gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, het onderhoud van de centrale verwarming, je verzekering huurdersaansprakelijkheid enzovoort. Na het betalen van je voorschot, ontvang je jaarlijks ook een eindafrekening.

Energiecorrectie

Voor sommige woningen is een energiecorrectie mogelijk. Dat is een toeslag op de huurprijs die je betaalt wanneer je woning energiezuinig werd gemaakt door bijvoorbeeld extra-goede beglazing, isolatie en/of verwarming. Daardoor zul je als huurder een lagere energiefactuur hebben. De uitgespaarde hoeveelheid energie rekenen we gedeeltelijk door aan het voordelige sociaal tarief. Op deze manier is de toeslag een eerlijk bedrag, dat altijd lager is dan het bedrag dat je bespaart op je energiefactuur.

De energiecorrectie wordt jaarlijks op 1 januari geactualiseerd aan het sociaal tarief.

Minimale en maximale huurprijs

Goed om weten: je huurprijs heeft een bovengrens en een ondergrens.

Maximale huurprijs

Iedere woning heeft een maximale huurprijs. Dat noemen we de basishuurprijs. Die basishuurprijs is gelijk aan de marktwaarde van de woning. Dat betekent: de huurprijs zoals die zou aangerekend worden voor een woning op de private huurmarkt. Die marktwaarde wordt bepaald door de sociale huurschatter (dit is een rekentool). De basishuurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd.

Minimale huurprijs

Iedere woning heeft ook een minimale huurprijs. Ook die hangt af van de marktwaarde. Hoe hoger de marktwaarde van je woning, hoe hoger de minimale huurprijs.

De minimale huurprijs wordt ieder jaar geïndexeerd en opnieuw berekend bij wijziging van de basishuurprijs.

Bijhorende documenten

Verklaring op erewoord kinderen