Berlare

Gaver 70,
9290 Berlare

Tel. 052 22 14 43

Openingsuren loket:

ma 9u – 12u

vrij 9u – 12u

In de namiddag op afspraak

Telefonisch bereikbaar:

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Dendermonde

Serbosstraat 2/16,
9200 Dendermonde

Tel. 052 22 14 43

Openingsuren loket:

ma 9u – 12u

di 9u – 12u

woe 9u – 12u

do 9u – 12u

vrij 9u – 12u

In de namiddag op afspraak

Telefonisch bereikbaar:

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Sluitingsdagen 2024
Maandag 1 april, Woensdag 1 mei, Donderdag 9 mei, Vrijdag 10 mei, Maandag 20 mei, Donderdag 11 juli, Vrijdag 12 juli, Donderdag 15 augustus, Vrijdag 16 augustus, Vrijdag 1 november, Maandag 11 november, Woensdag 25 december, Donderdag 26 december

Ik ben huurder

Kom ik in aanmerking voor een huurprijsaanpassing?

In sommige gevallen kun je als huurder in aanmerking komen voor een huurprijsherziening. Die kun je aanvragen bij stek92 onder volgende omstandigheden.

Jij of een gezinslid gaat op pensioen, overlijdt of verhuist

Een gezinslid kan met pensioen gaan, verhuizen of overlijden, waardoor je gezinsinkomen daalt. Je kunt dan aan stek92 vragen om de huurprijs opnieuw te laten berekenen. Dat doe je door ons de nodige bewijsstukken voor te leggen die aantonen dat je gezinsinkomen effectief is gedaald. Als je in aanmerking komt voor een aanpassing, dan zal je huurprijs vanaf de daaropvolgende maand worden aangepast.

Je inkomen is gedaald

Het kan gebeuren dat het gezinsinkomen plots daalt omdat bijvoorbeeld een gezinslid langdurig ziek wordt of zijn job verliest. Je kan dan, na drie maanden, aan stek92 vragen om de huurprijs opnieuw te berekenen. Daarvoor zullen we het gemiddelde inkomen berekenen over deze drie opeenvolgende maanden. Ligt dat gemiddelde inkomen minstens 20% lager dan het inkomen waarop de huurprijsberekening was gebaseerd? Dan passen we de huurprijs aan vanaf de maand die volgt op de maand waarin je de huuraanpassing aanvroeg.

De aangepaste huurprijs is vanaf dan zes maanden geldig. Op het einde van de zesde maand, moet je opnieuw de gezinsinkomsten van de laatste zes maanden binnenbrengen om aan te tonen dat het huidig inkomen nog steeds 20% lager ligt. Doe je dat niet of ligt het inkomen niet meer 20% lager dan voorheen, dan betaal je opnieuw de oude huurprijs.

Een voorbeeld

Jan (40) verliest op 12 mei zijn job door een faillissementen van zijn werkgever. Daardoor valt hij zonder inkomen.

Vanaf 12 augustus, drie maanden nadat hij zijn job verloor, kan hij een huurprijsaanpassing aanvragen bij stek92. Hij dient daarvoor de nodige documeten in die aantonen dat zijn gezinsinkomen 20% lager ligt dan voorheen.

Vanaf 1 september zal Jan minder huur moeten betalen.

Eind november zal Jan opnieuw de nodige documenten moeten indienen bij stek92 die bewijzen dat zijn inkomen van de maanden september, oktober, november nog steeds 20% lager ligt dan voorheen.

Is dat niet het geval en kon Jan in oktober al terug aan het werk? Dan vervalt de aanpassing en zal Jan vanaf 1 december opnieuw de oude huurprijs betalen.

Er komen meer mensen bij je wonen

Trekt je partner bij jou in? Of komt je familie vanuit het buitenland bij jou wonen? Dan berekenen we de huurprijs opnieuw op basis van het aantal personen dat in de huurwoning woont. De huurprijs wordt dan aangepast vanaf de maand die volgt op de maand waarin de persoon erbij kwam wonen.

Als de basishuurprijs verandert

In principe wordt de basishuurprijs maar na 9 jaar herzien. In uitzonderlijke gevallen kan de basishuurprijs wel aangepast worden als de marktwaarde van de woning met 10% gestegen is ten gevolge van bv. een grondige renovatie van de woning of door daling van de marktwaarde met minimum 5%.