Aalst

Kanunnik Colinetstraat 15/4,
9300 Aalst

Tel. 052 22 14 43

Openingsuren loket:

di 9u – 12u

do 9u – 12u

In de namiddag op afspraak

Telefonisch bereikbaar:

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Berlare

Gaver 70,
9290 Berlare

Tel. 052 22 14 43

Openingsuren loket:

ma 9u – 12u

vrij 9u – 12u

In de namiddag op afspraak

Telefonisch bereikbaar:

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Dendermonde

Serbosstraat 2/16,
9200 Dendermonde

Tel. 052 22 14 43

Openingsuren loket:

ma 9u – 12u

di 9u – 12u

woe 9u – 12u

do 9u – 12u

vrij 9u – 12u

In de namiddag op afspraak

Telefonisch bereikbaar:

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Sluitingsdagen 2024
Maandag 1 april, Woensdag 1 mei, Donderdag 9 mei, Vrijdag 10 mei, Maandag 20 mei, Donderdag 11 juli, Vrijdag 12 juli, Donderdag 15 augustus, Vrijdag 16 augustus, Vrijdag 1 november, Maandag 11 november, Woensdag 25 december, Donderdag 26 december

Ik ben huurder

Hoe kan ik mijn huurcontract stopzetten?

Je kunt je huurcontract op verschillende manieren opzeggen. Je komt langs in een van onze contactpunten en een baliemedewerker helpt je verder, je mailt ons met je ondertekende opzegbrief als pdf in bijlage, je verstuurt je opzegbrief per post of je verstuurt hem aangetekend als je zekerheid wil over de datum van opzeg (bijvoorbeeld op het einde van de maand). Je ontvangt van ons dan een bevestiging dat je je opzeg gaf.

Het is niet mogelijk om je huurcontract telefonisch op te zeggen. Ook een simpel mailtje is niet voldoende; je ondertekende brief moet als pdf in bijlage zitten. 

De opzegging geldt alleen voor de persoon die de opzeg doet. Wil het ganse gezin de woning verlaten, dan moeten alle huurders (referentiehuurder en partner) het opzegdocument ondertekenen. Bijwoners moeten geen opzeg betekenen.

Hoe lang duurt de opzegperiode?

Als iedereen uit de woning vertrekt, dan duurt de opzegtermijn drie maanden. Die termijn begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gegeven. 

Bijvoorbeeld: Je stuurt ons op 12 augustus een aangetekende brief met daarin je opzeg. Wij ontvangen de brief op 14 augustus. De opzegtermijn start op 1 september en duurt tot en met 30 november.

Als de laatste overblijvende huurder (in het geval van een gezin) overlijdt, dan duurt de opzegperiode twee maanden.

Als de laatste overblijvende huurder (in het geval van een gezin) verhuist naar een rust- en verzorgingstehuis, dan geldt een kortere opzegperiode van één maand.