Aalst

Kanunnik Colinetstraat 15/4,
9300 Aalst

Tel. 052 22 14 43

Openingsuren loket:

di 9u – 12u

do 9u – 12u

In de namiddag op afspraak

Telefonisch bereikbaar:

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Berlare

Gaver 70,
9290 Berlare

Tel. 052 22 14 43

Openingsuren loket:

ma 9u – 12u

vrij 9u – 12u

In de namiddag op afspraak

Telefonisch bereikbaar:

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Dendermonde

Serbosstraat 2/16,
9200 Dendermonde

Tel. 052 22 14 43

Openingsuren loket:

ma 9u – 12u

di 9u – 12u

woe 9u – 12u

do 9u – 12u

vrij 9u – 12u

In de namiddag op afspraak

Telefonisch bereikbaar:

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Sluitingsdagen 2024
Maandag 1 april, Woensdag 1 mei, Donderdag 9 mei, Vrijdag 10 mei, Maandag 20 mei, Donderdag 11 juli, Vrijdag 12 juli, Donderdag 15 augustus, Vrijdag 16 augustus, Vrijdag 1 november, Maandag 11 november, Woensdag 25 december, Donderdag 26 december

Ik wil kopen

Ik wil een kavel kopen

Als je geïnteresseerd bent in het kopen van een perceel grond, doorloop je de volgende stappen.

1. Voorwaarden en inschrijving

Voordat je een perceel grond kunt kopen, controleren we of je voldoet aan de eigendoms- en inkomensvoorwaarden. Na het invullen van het inschrijvingsformulier en het betalen van 50 euro inschrijvingsgeld op rekeningnummer BE41 0682 2346 6910, is je inschrijving definitief.

2. Inschrijvingsbewijs en kavelvoorkeuren

Na inschrijving ontvang je een inschrijvingsbewijs en vragen we je om een ingevuld formulier met je voorkeuren voor de kavel terug te sturen.

3. Goedkeuring en toewijzing

Je aanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur van stek92. Zij wijzen je een kavel toe op basis van de geldende toewijzingsregels.

4. Belofte tot aankoop en voorschot

Als je akkoord gaat met de toewijzing, onderteken je de éénzijdige belofte tot aankoop en betaal je een voorschot. In 2024 bedraagt het voorschot 2.258 euro, dat wordt verrekend met de uiteindelijke koopsom.

5. Overdracht en akteopmaak

Je dossier wordt overgedragen aan de Afdeling Vastgoedtransacties voor het opstellen en ondertekenen van de aankoopakte.

6. Ondertekening akte

Bij de ondertekening van de akte betaal je zowel de kosten als de koopsom. De Afdeling Vastgoedtransacties en stek92 bezorgen je een gedetailleerde afrekening.

Verplichtingen en kosten bij sociale kavelverkoop

Verplichtingen

Omdat het om een sociale verkaveling gaat, zijn er specifieke verplichtingen voor de eigenaar van de sociale kavel.

Kosten

De geschatte kosten verbonden aan het ondertekenen van de akte voor de verkoop van een sociale kavel moeten betaald worden via de Afdeling Vastgoedtransacties. Deze kosten omvatten registratierechten (10% van de venale waarde) en een provisie van 600 euro voor hypothecaire kosten, evenals een provisie van 100 euro als aandeel in de verkavelingsakte.

Bijhorende documenten

Meer info voor kandidaat-kopers van een nieuwbouwwoning of kavel