Aalst

Kanunnik Colinetstraat 15/4,
9300 Aalst

Tel. 052 22 14 43

Openingsuren loket:

di 9u – 12u

do 9u – 12u

In de namiddag op afspraak

Telefonisch bereikbaar:

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Berlare

Gaver 70,
9290 Berlare

Tel. 052 22 14 43

Openingsuren loket:

ma 9u – 12u

vrij 9u – 12u

In de namiddag op afspraak

Telefonisch bereikbaar:

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Dendermonde

Serbosstraat 2/16,
9200 Dendermonde

Tel. 052 22 14 43

Openingsuren loket:

ma 9u – 12u

di 9u – 12u

woe 9u – 12u

do 9u – 12u

vrij 9u – 12u

In de namiddag op afspraak

Telefonisch bereikbaar:

Elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

Sluitingsdagen 2024
Maandag 1 april, Woensdag 1 mei, Donderdag 9 mei, Vrijdag 10 mei, Maandag 20 mei, Donderdag 11 juli, Vrijdag 12 juli, Donderdag 15 augustus, Vrijdag 16 augustus, Vrijdag 1 november, Maandag 11 november, Woensdag 25 december, Donderdag 26 december

Ik wil kopen

Wat zijn mijn plichten na de aankoop?

Wanneer je een sociale woning koopt, geldt er een verplichte woontermijn van 20 jaar. Deze termijn begint vanaf het moment waarop je de aankoopakte ondertekent.

Gedurende deze periode is het niet toegestaan om de woning te verhuren of er een zakelijk recht op over te dragen, ook niet aan een erfgenaam. Het verbod op het afstaan van een zakelijk recht betekent dat je de woning bijvoorbeeld niet geheel of gedeeltelijk mag verkopen, schenken, in erfpacht mag geven, enzovoort. Je kunt de woning echter wel inbrengen in een huwelijksgemeenschap.

In het geval dat je komt te overlijden vóór het verstrijken van de 20-jarige termijn, moeten één van je erfgenamen de verplichtingen voortzetten. Dit is van toepassing op erfgenamen die een zakelijk recht hebben geërfd om de woning te bewonen, zoals bijvoorbeeld vruchtgebruik of volle eigendom.

Indien jijzelf of een van je erfgenamen zich niet aan deze verplichtingen houdt, behouden wij het recht om een schadevergoeding te eisen. In sommige gevallen kunnen we er zelfs voor kiezen om de woning terug te kopen(wederinkoop).

Het naleven van deze verplichte woontermijn is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat sociale woningen beschikbaar blijven voor diegenen die ze het meest nodig hebben en om de integriteit van het sociale huisvestingsprogramma te behouden.